Ajankohtaista

2.4.2019RTY:n kannanotto MRL:n kokonaisuudistukseenLue lisää »20.3.2019RTY:lle uusi johtokunta vuosikokouksessa 13.3.2019Lue lisää »18.3.2019Virkoja auki Pälkäneellä ja KouvolassaLue lisää »23.1.2019Tervetuloa Vantaan Rakennustarkastuspäiville 13. - 15.3.2019!Lue lisää »10.1.2019Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaaLue lisää »15.10.2018Syyskoulutukset jalkautuvat maakuntiin - tervetuloa osallistumaan!Lue lisää »

Lausunnot 2012

 

Vireillä olevat lausunnot:

12/2012   

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankayttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia.
Lausuntoaika päättyy 18.1.2013
Valmistelija Lauri Jääskeläinen.
Lausuntopyyntöön »

Annnetut lausunnot:

12/2012  

    

 

11/2012

 


Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tarkastusvaliokunnan tilaamasta rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevasta tutkimuksesta. 
Lausuntoon »

Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ynnä muusta.
Lausuntoon »

9/2012

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä.
Lausuntoon »

 8/2012  

Lausunto Rakennustuoteteollisuus RTT ry:lle standardiehdotuksesta SFS 7xxx Liimapuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja vaatimustasot. Lausuntoon »

 7/2012  

Lausunto esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.
Lausuntoon »

3/2012

Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:lle hissiselostuksen laatimisohjeesta.
Lausuntoon »

 4/2012   Lausunto ympäristöministeriölle tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta. Lausuntoon »

 5/2012  

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tuotehyväksyntälaiksi. Lausuntoon » 

Helsingin rakennusvalvontaviraston samasta esitysluonoksesta antama
lausunto »

  6/2012

Lausunto ympäristöministeriölle esitysluonnoksesta laeiksi rakennuksen enrgiatodistuksesta ynnä muusta. Lausuntoon »